Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần xây lắp Đại Phúc

Công ty cổ phần xây lắp Đại Phúc
 Tên công ty: 
Công ty cổ phần xây lắp Đại Phúc
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
0 - 9 người
 Địa chỉ: 
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Tên công ty: Công ty cổ phần xây lắp Đại Phúc
 Loại hình: Công ty cổ phần
 Quy mô: 0 - 9 người
 Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
 Đánh giá:  (Chưa có đánh giá)
 Người liên hệ: qunghung vu 
 Giới thiệu: Công ty xây dựng. 

Danh sách nội dung đánh giá

Chưa có nội dung đánh giá nào.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty

  Việc Làm Đăng Tuyển

Không có việc làm nào
Xem tất cả 
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Hướng dẫn đường đi

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.