<h1 style="display:none"></h1>
Cong ty Co phan Thep Nam Thuan

Nhà tuyển dụng Cong ty Co phan Thep Nam Thuan

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13309
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hải Phòng
Trụ sở
giới thiệu
100 - 499
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cong ty Co phan Thep Nam Thuan

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thép Nam Thuận là Công ty sản xuất gang thép

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Ms Dong
hải phòng
Hải Phòng
100 - 499
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cong ty Co phan Thep Nam Thuan đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả