<h1 style="display:none"></h1>
Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6

Nhà tuyển dụng Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13888
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6

Giới thiệu

Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6 chuyên "" là công ty "100% vốn nước ngoài" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6 đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Bưởi Nguyễn
60 đường số 51 , phường tân quy , quận 7
TP HCM
20 - 99
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong6 đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả