<h1 style="display:none"></h1>
Anh Thanh

Nhà tuyển dụng Anh Thanh

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 12757
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Anh Thanh

Giới thiệu

Anh Thanh chuyên "" là công ty "Cá nhân" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "TP HCM"
Anh Thanh đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

thanh
Hồ chí Minh
TP HCM
20 - 99
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Anh Thanh đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả