Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhân viên văn phòng

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 2 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 9,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 10,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Nhóm ngành khác
 • Công việc chuyên môn: Ngành Khác
Kinh nghiệm
 • [ 3/2014 ~ 3/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên văn phòng

  • Hiện nɑy tôi đɑng làm kế toán tôi muốn tìm muốn tìm công việc làm thêm vào buổi tối
Học vấn
 • [ 1/2008 - 1/2011 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Ngành Khác
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng