Nguyễn Hoạt

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: Chưa nhập thông tin
 • Lương mong muốn: Chưa nhập thông tin
 • Lĩnh vực: Khách sạn / Du lịch
 • Công việc chuyên môn:
Kinh nghiệm
  Chưa nhập kinh nghiệm
Học vấn
 • [ 7/2010 - 9/2013 ]  Cao đẳng

  • Trường : Đại học kinh tế nghệ an
  • Chuyên ngành : Môi trường
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng