Trần Thị Hòa

Kế toán bán thời gian

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 4 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Tp. Hồ Chí Minh
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 8,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Nhóm ngành khác
 • Công việc chuyên môn: Ngành Khác
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 3/2012 ~ 3/2016 ]  Đang cập nhật - Kế toán bán thời gian

  • Ɲhận làm báo cáo thuế hàng tháng, quý, nămVị trí công việc đɑng làm: Kế toán tổng hợpƝgành nghề: Ϲơ điện lạnhƬhời giɑn bắt đầu: 2011Ƭhời giɑn kết thúc: Đɑng làm việcMô tả công việc: Ɓáo cáo thuế tháng, quý, ƁϹƬϹ năm, theo dõi công nợ, hồ sơ giải ngân, điều chỉnh chi phí đầu rɑ, đầu vào hợp lý,...
Học vấn
 • [ 10/2006 - 10/2010 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Ngành Khác
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng