Dương Ngọc Dung

Kế toán thuế - Kế toán tổng hợp - Kế toán viên

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 6 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 1,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 2,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 6/2010 ~ 6/2016 ]  Đang cập nhật - Kế toán thuế - Kế toán tổng hợp - Kế toán viên

  • * 6/2015 - 10/2015 : Cty SHC VN - Tập hợp, hạch toán thu nhập, chi phí, TSCĐ, khấu hao và các nghiệp vụ khác.
Học vấn
 • [ 5/2002 - 5/2005 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng