Nguyễn Thị Luyện

Kế toán tổng hợp

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 6 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 8,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 10,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 4/2010 ~ 4/2016 ]  Đang cập nhật - Kế toán tổng hợp

  • 8 năm làm kế toán tổng hợp tại Công Ty FDI.
Học vấn
 • [ 8/2003 - 8/2006 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng