Trần Thị Thiệp

Kế toán trưởng - kế toán tổng hợp

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 5 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 8,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 9,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 7/2011 ~ 7/2016 ]  Đang cập nhật - Kế toán trưởng - kế toán tổng hợp

  • 1) Tên công ty: Công ty CP KDTM và sản xuất SEIKI
Học vấn
 • [ 1/2005 - 1/2009 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng