Bế Thị Quỳnh

Nhân viên

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 4 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 8,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 6/2012 ~ 6/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên

  • 4 năm kinh nghiem kế toán công ty vận tải, cty thương mại. Công việc làm kế toán chi tiết, doanh thu, thanh toán, công nợ, tinh lương nhân viên, bảo hiểm, thuế, X-N-T hàng hoá.
Học vấn
 • [ 8/2006 - 8/2009 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng