Đinh Thị Diễm Trang

Nhân viên

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 6 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 9,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 10,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 4/2010 ~ 4/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên

  • Với kinh nghiệm 03 năm giao dịch viên ngân hàng, và hơn 03 năm làm kế toán.
Học vấn
 • [ 9/2002 - 9/2006 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng