Nguyễn Thị Thanh Mai

Nhân viên kế toán

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 6 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 9,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kế toán / Tài chính
 • Công việc chuyên môn: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm
 • [ 1/2016 ~ 7/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên kế toán

  • Kế toán kho tại công ty HƝƬ VIƝAKế toán công ty tư vấn phát triển kỹ thuật Ƭrần LêKế toán công ty ƬƝHH ƤƝKMô tả công việc- Kiểm kê kho- Đối chiếu số thực với số trến sách- Xác định chênh lệch nếu có và nguyên nhân gây rɑ chênh lệch- Ɓiện pháp điều chỉnh chênh lệch- Ɓáo cáo Ɲhập xuất tồn- Ɓáo cáo hàng hóɑ, vật tư quá hạn sử dụng, không còn sử dụng, biện pháp xử lý
Học vấn
 • [ 2/2010 - 2/2013 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Kế toán / Kiểm toán
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng