Đỗ Thị Ngọc Yến

Nhân viên IT

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 6 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 9,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 10,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Máy tính / Công nghệ thông tin
 • Công việc chuyên môn: CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm
 • [ 1/2016 ~ 7/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên IT

  • Các kỹ năng:
Học vấn
 • [ 1/2010 - 1/2013 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : CNTT - Phần mềm
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng