Trương Tấn Vinh

quản lý hoặc thư ký

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: Chưa nhập thông tin
 • Lương mong muốn: Chưa nhập thông tin
 • Lĩnh vực: Bán Hàng / Tiếp Thị
 • Công việc chuyên môn: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm
 • [ 1/2014 ~ 1/2016 ]  Sasin - 2 năm

  • báo cáo và quản lý phần mềm
Học vấn
 • [ 10/2000 - 2/2005 ]  Trung học

  • Trường : Châu Văn Liêm
  • Chuyên ngành : Không có chuyên nghành
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng