Trương Thị Cẩm Uyên

Nhân viên Hành chính nhân sự

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 5 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 8,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 10,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Hành chánh / Nhân sự
 • Công việc chuyên môn: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm
 • [ 8/2011 ~ 8/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên Hành chính nhân sự

  • Kinh nghiệm 5 năm làm bên quản lý nhân sự.
Học vấn
 • [ 7/2002 - 7/2006 ]  Cao đẳng

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Hành chính / Thư ký
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng