Phan Mỹ Diệu

Nhân viên hành chính văn phòng

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 2 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 8,500,000 VND
 • Lĩnh vực: Hành chánh / Nhân sự
 • Công việc chuyên môn: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm
 • [ 7/2014 ~ 7/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên hành chính văn phòng

  • Làm chứng từ xnk tại công ty ƬƝHH giày dɑ Huệ Ƥhong
Học vấn
 • [ 5/2012 - 5/2015 ]  Trung cấp

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Hành chính / Thư ký
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng