Nguyễn Thị Linh

Nhân viên văn phòng

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 2 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 7,500,000 VND
 • Lĩnh vực: Hành chánh / Nhân sự
 • Công việc chuyên môn: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm
 • [ 3/2014 ~ 3/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân viên văn phòng

  • Tót nghiêp cao đẳng kế toán đại học Công nghiệpCó kinh nghiệm bán hàng và kế toán cho Head Honda 2 năm
Học vấn
 • [ 10/1998 - 10/2002 ]  Cao đẳng

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Hành chính / Thư ký
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng