Đinh Thị Dịu

Nhân Viên

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 2 Năm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Đồng Nai
 • Lương hiện tại: 9,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 11,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Hành chánh / Nhân sự
 • Công việc chuyên môn: Hành chính / Thư ký
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 4/2014 ~ 4/2016 ]  Đang cập nhật - Nhân Viên

  • 2 năm
Học vấn
 • [ 10/2009 - 10/2013 ]  Cao đẳng

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Hành chính / Thư ký
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng