فهد

فهد

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 11 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 808,555 VND
 • Lương mong muốn: 4,000 VND
 • Lĩnh vực: Khoa học
 • Công việc chuyên môn: Thủy lợi
Kinh nghiệm
 • [ 1/1966 ~ 1/2016 ]  عبععبت - تتيت

  • تهتق
Học vấn
 • [ 9/1969 - 9/2014 ]  Cao đẳng

  • Trường : ghfgsys
  • Chuyên ngành : Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng