Nguyễn Thị Ngân Giang

Nhân viên Copywrite

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Đà Nẵng
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 7,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Truyền thông / Media
 • Công việc chuyên môn: Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
  Chưa nhập kinh nghiệm
Học vấn
  Chưa nhập học vấn
Hình ảnh hồ sơ
 • Điện Bàn - Quảng Nam
 • 15/03/1994
 •  Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng