Trần Hải

Quản lý

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 3 Năm 7 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Bắc Ninh
 • Lương hiện tại: 11,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 9,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 • Vị trí: Trưởng Nhóm / Giám Sát
Kinh nghiệm
 • [ 5/2015 ~ hiện tại ]   công ty CPDV Giao Hàng Nhanh - Giám sát kho vận

  • Hiểu biết về điện, điện tử, điện lạnh. Quản lý kho vận, kho hàng online

Học vấn
 • [ 9/2004 - 10/2006 ]  Trung cấp

  • Trường : Cơ khí chế tạo máy
  • Chuyên ngành : Điện / Điện tử / Điện lạnh
Hình ảnh hồ sơ
 • Khúc toại khúc xuyên thành phố bắc ninh
 • 23/07/1984
 •  Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Anh

 • 3D Max
 • AI
 • Kỹ Năng Quản Lý
 • Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính
 • Làm Việc độc Lập
 • Làm Việc Nhóm
 • Làm Việc Nhóm Và Làm Việc độc Lập
 • Lãnh đạo
 • Lập Kế Hoạch
 • Linh Hoạt
 • Quản Lý
 • Quản Lý Bản Thân
 • Quản Lý Thời Gian
 • Sự Chủ động
 • Sử Dụng Excel Trong Kiểm Toán
 • Sự Trung Thực
 • Thái độ Tích Cực
 • Thích ứng Với Công Việc
 • Thương Lượng - Đàm Phán
 • Thuyết Phục Khách Hàng