Loc Trần

đánh máy tại nhà

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 8 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Chưa nhập thông tin
 • Lương hiện tại: 2,200,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 2,800,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Nhóm ngành khác
 • Công việc chuyên môn: Ngành Khác
 • Vị trí: Mới tốt nghiệp - Thực tập / Internship
Kinh nghiệm
 • [ 9/2018 ~ 5/2019 ]  CÔNG TY TNHH Bảo Mật Công Nghệ Việt - đánh văn bản

  • Đánh văn bản

Học vấn
 • [ 9/2018 - 5/2019 ]  Trung học

  • Trường : trường bùi thị xuân
  • Chuyên ngành : Không có chuyên nghành
Hình ảnh hồ sơ
 • 31 Nguyễn Siêu, phường 7, Đà lạt
 • 02/09/2001
 •  Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Anh

 • Chưa có kinh nghiệm