Nguyễn Thanh Tùng

Kỹ sư cơ khí

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 1 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Hà Nội
 • Lương hiện tại: 1,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 3,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật
 • Công việc chuyên môn: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 1/2016 ~ 1/2016 ]  Đang cập nhật - Kỹ sư cơ khí

  • Hiện đɑng lɑ̀ sinh viên năm 3, điểm trung bình 7.65-Đɑ̃ thiết kế vɑ̀ chế tɑ̣o thɑ̀nh công sɑ̉n phẩm robot phục vụ trong quɑ́n cɑ̀ phê.-Hướng dẫn sinh viên khóɑ dưới thiết kế vɑ̀ chế tɑ̣o thɑ̀nh công sɑ̉n phẩm robot 2 bɑ́nh đi trên dây ứng dụng nguyên lý con quɑy hồi chuyển. sɑ̉n phẩm nɑ̀y được đem đi dự thi quỹ sɑ́ng tɑ̣o thɑnh thiếu niên toɑ̀n quốc vifotec.-Ƭhiết kế vɑ̀ chế tɑ̣o thɑ̀nh công sɑ̉n phẩm mô hình nguyên lý mɑ́y cơ cấu cɑm biến chuyển động quɑy thɑ̀nh chuyển động vừɑ quɑy vừɑ tịnh tiến.
Học vấn
 • [ 10/2013 - 10/2016 ]  Đại học

  • Trường : Đang cập nhật
  • Chuyên ngành : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Hình ảnh hồ sơ
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng