Trần thị yến

Lao dong pho thong

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Ninh Bình
 • Lương hiện tại: 3,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 5,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Lao động phổ thông
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 1/2019 ~ hiện tại ]  Trường mầm non gia hoà - Giao viên mầm non

  • Giao viên,  nhân viên nau ăn

    

Học vấn
 • [ 2/2014 - 3/2016 ]  Cao đẳng

  • Trường : Cao dang va du lich ha noi
  • Chuyên ngành : Nhà hàng / Khách sạn
Hình ảnh hồ sơ
 • Liên sơn- gia viễn
 • 03/03/1993
 •  Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Anh

 • Chịu Trách Nhiệm Trong Công Việc
 • Giọng Nói Dễ Nghe
 • Ham Học Hỏi
 • Hòa đồng Với Tập Thể
 • Thái độ Tích Cực
 • Thích ứng Với Công Việc
 • Tin Học Văn Phòng
 • Tinh Thần Làm Việc Cao
 • Tư Duy Sáng Tạo