Nguyễn Đức Huỳnh

Quản lý chất lượng thực phẩm, Qa, Qc, bán hàng…

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: 3 Tháng
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đồng Nai
 • Lương hiện tại: 5,000,000 VNĐ
 • Lương mong muốn: 6,000,000 VNĐ
 • Lĩnh vực: Sản xuất
 • Công việc chuyên môn: Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 9/2017 ~ 12/2017 ]  Eagle Media - Nhân viên kinh doanh

  • Tìm kiếm khách hàng để sử dụng sản phẩm của công ty
 • [ 9/2017 ~ 12/2017 ]  Eagle Media - Nhân viên kinh doanh

  • Tìm kiếm khách hàng để sử dụng sản phẩm của công ty
Học vấn
 • [ 9/2012 - 6/2017 ]  Đại học

  • Trường : Đại Học Nông Lâm Huế
  • Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
Hình ảnh hồ sơ
 • Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị
 • 26/02/1994
 •  Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Anh

  Chưa nhập kỹ năng