Hoang Cuong

Supply Chain Manager

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Tp. Hồ Chí Minh
 • Lương hiện tại: 100,000 VND
 • Lương mong muốn: 100,000 VND
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
 • Vị trí: Quản Lý / Giám đốc
Kinh nghiệm
 • [ 1/2005 ~ hiện tại ]  Vui lòng xem file đính kèm - Vui lòng xem file đính kèm

  • Vui lòng xem file đính kèm

Học vấn
 • [ 1/2000 - 12/2004 ]  Đại học

  • Trường : Đại học Mở Hà Nội
  • Chuyên ngành : Sản xuất / Vận hành sản xuất
Hình ảnh hồ sơ

Tiếng Anh

 • Kỹ Năng Quản Lý Nhóm - Team Management Skill