Dào trọng quân

Lái xe

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Vĩnh Phúc
 • Lương hiện tại: 999 VND
 • Lương mong muốn: 999 VND
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 1/2019 ~ 7/2019 ]  Mai linh - Lái xe

  • Lái xe
Học vấn
 • [ 11/2010 - 11/2013 ]  Trung học

  • Trường : Thpt
  • Chuyên ngành : Không có chuyên nghành
Hình ảnh hồ sơ
 • Thiện kế /bình xuyên
 • 12/09/1994
 •  Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Việt

 • Bằng Lái Hạng C