Trần Thị Thanh Y

Trưởng phòng QA -Trưởng phòng ISO

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Tp. Hồ Chí Minh, Long An
 • Lương hiện tại: 20,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 20,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Sản xuất
 • Công việc chuyên môn: Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Vị trí: Quản Lý / Giám đốc
Kinh nghiệm
  Chưa nhập kinh nghiệm
Học vấn
  Chưa nhập học vấn
Hình ảnh hồ sơ
 • 2/5/11 KP6 Bình Hưng Hoà A, Quân Bình Tân. HCM
 • 20/11/1975
 •  Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng