Hoàng Hải Trang

Cv

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Nước Ngoài, Tuyên Quang
 • Lương hiện tại: 200,000 VND
 • Lương mong muốn: 55,800 VND
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 8/2019 ~ 11/2019 ]  Vgv - Tigv

  • Ghh
Học vấn
 • [ 8/2016 - 5/2019 ]  Trung cấp

  • Trường : THPT Thăng Long
  • Chuyên ngành : Bán hàng
Hình ảnh hồ sơ

Tiếng Anh

 • B2
 • Bán Hàng
 • Bằng Lái Hạng C
 • Bằng Lái Hạng D
 • Biết Sử Dụng Phần Mềm Misa