Tran Le Hoang

Warehouse Manager

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 • Lương hiện tại: 28,500,000 VND
 • Lương mong muốn: 33,500,000 VND
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
 • Vị trí: Quản Lý / Giám đốc
Kinh nghiệm
  Chưa nhập kinh nghiệm
Học vấn
 • [ 9/1996 - 10/2001 ]  Đại học

  • Trường : ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐ DÂN HÀ NỘI
  • Chuyên ngành : Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Hình ảnh hồ sơ
 • 234 Binh Nhâm 90 Phường Binh Nhâm Thuận An
 • 07/03/1978
 •  Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên
Chưa nhập ngoại ngữ
  Chưa nhập kỹ năng