pham viet hien

Nhân Viên

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 8,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Dịch vụ
 • Công việc chuyên môn: Lao động phổ thông
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 6/2014 ~ 7/2019 ]  Công ty Jabil - Quản Ly SX

  • Quản Lý công Nhân

    

Học vấn
 • [ 9/2008 - 6/2011 ]  Trung học

  • Trường : THPT Trần Phú
  • Chuyên ngành : Không có chuyên nghành
Hình ảnh hồ sơ

Tiếng Nhật

 • Khả Năng Chịu áp Lực - Work Under High Pressure
 • Khả Năng Làm Việc Nhóm - Team Work
 • Khả Năng Làm Việc độc Lập
 • N3