Phạm Duy Tùng

Nhân viên bảo trì điện

Thông tin cơ bản
 • Thời gian làm việc: Chưa có kinh nghiệm
 • Địa điểm làm việc yêu thích: Hải Phòng
 • Lương hiện tại: 7,000,000 VND
 • Lương mong muốn: 8,000,000 VND
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật
 • Công việc chuyên môn: Bảo trì / Sửa chữa
 • Vị trí: Nhân viên / Staff
Kinh nghiệm
 • [ 4/2014 ~ 3/2019 ]  Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc - Sửa chữa và bảo dưỡng cải tiến hệ thống điện

  • Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bi điện của nhà máy nhiệt điện
 • [ 4/2014 ~ 3/2019 ]  Công ty cổ phần dich vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc - Là an toàn vệ sinh viên của tổ, đã được đào tạo sơ cấp tháo lắp và bảo dưỡng điều hoà,sửa chữa bảo dưỡng và cải tiến thiết bị điện của nhà máy.

  • Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện
Học vấn
 • [ 9/2010 - 9/2013 ]  Cao đẳng

  • Trường : Cao đẳng công nghiệp nghề hải phòng
  • Chuyên ngành : Điện / Điện tử / Điện lạnh
Hình ảnh hồ sơ
 • Xóm nam-lưu kiếm- thuỷ nguyên
 • 02/08/1991
 •  Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Tiếng Việt

 • C#