Việc làm theo vùng miền : Tây Nam Bộ (232)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 232 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Tây Nam Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/07/2017
 : 22/07/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN - ĐIỀU HÀNH MỘT NHÃN HIỆU CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC MIỀN - ĐIỀU HÀNH MỘT NHÃN HIỆU CỦA CÔNG TY

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì, Vận Hành Máy, Sản Xuất, Dự Án

Nhân Viên Bảo Trì, Vận Hành Máy, Sản Xuất, Dự Án

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
300 - 400 USD
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
THƯ KÍ KINH DOANH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

THƯ KÍ KINH DOANH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất