Việc làm theo vùng miền : Tây Bắc Bộ (161)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 161 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Tây Bắc Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Việc làm thêm buổi tối 2 – 3h/ngày lương 7-9tr/tháng nhận lương theo tuần và được ký hợp đồng với công ty
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn thu nhập 7-10tr/ tháng

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn thu nhập 7-10tr/ tháng

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH + PHỤ THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH + PHỤ THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
200,000 VNĐ
TUYỂN THỢ CƠ KHÍ + PHỤ thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

TUYỂN THỢ CƠ KHÍ + PHỤ thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO + PHỤ + THIẾT KẾ thu nhập 8-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2018
 : 04/04/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2018
 : 04/04/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-20tr/ tháng

Tuyển giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-20tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2018
 : 04/04/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kiểm soát nội bộ chi nhánh thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Kiểm soát nội bộ chi nhánh thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất