Việc làm theo vùng miền : Nước Ngoài (20)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 20 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Nước Ngoài

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Android Developer ( làm việc tại Nhật)

Android Developer ( làm việc tại Nhật)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
IOS DEVELOPER ( làm việc tại Nhật)

IOS DEVELOPER ( làm việc tại Nhật)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI VIỆT NHẬT (BSE)

KỸ SƯ CẦU NỐI VIỆT NHẬT (BSE)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/09/2017
 : 14/09/2017
 Lương 2,500 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
2,500 - 3,000 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/06/2017
 : 17/06/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
TUYỂN 50 NỮ ĐI LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC - CHƯƠNG TRÌNH AUPAIR
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
ANDROID DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

ANDROID DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/10/2017
 : 14/10/2017
 Lương 1,700 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
1,700 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
IOS DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

IOS DEVELOPER LƯƠNG CAO TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,700 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
1,700 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
LẬP TRÌNH PHP LÀM VIỆC TẠI TOKYO NHẬT BẢN

LẬP TRÌNH PHP LÀM VIỆC TẠI TOKYO NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 57,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
57,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ
KỸ SƯ PHẦN MỀM BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI NHẬT BẢN

KỸ SƯ PHẦN MỀM BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI NHẬT BẢN

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 1,800 - 2,100 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
1,800 - 2,100 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất