Việc làm theo vùng miền : Đông Bắc Bộ (4418)

Tìm việc làm - Nộp hồ sơ - Nhận ngay tiền lễ

 Viecoi có 4418 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển theo vùng miền Đông Bắc Bộ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kiểm tra chất lượng

Nhân viên kiểm tra chất lượng

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2018
 : 30/06/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
Nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
CẦN TUYỂN GẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG LÒ HƠI VÀ NƯỚC THẢI

CẦN TUYỂN GẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG LÒ HƠI VÀ NƯỚC THẢI

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
CẦN TUYỂN GẤP QUẢN LÝ SẢN XUẤT KHU VỰC ÁO LEN

CẦN TUYỂN GẤP QUẢN LÝ SẢN XUẤT KHU VỰC ÁO LEN

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HÀ NAM

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HÀ NAM

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
KIỂM THỬ VIÊN TRUNG CẤP

KIỂM THỬ VIÊN TRUNG CẤP

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2018
 : 31/08/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
TUYỂN PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NAM

TUYỂN PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NAM

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
TUYỂN PHÓ NGUYÊN VẬT LIỆU

TUYỂN PHÓ NGUYÊN VẬT LIỆU

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
TUYỂN PHÓ PHÒNG THU MUA, CUNG ỨNG

TUYỂN PHÓ PHÒNG THU MUA, CUNG ỨNG

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
22/07/2018
 : 22/07/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng
Cộng tác viên trông trẻ theo giờ

Cộng tác viên trông trẻ theo giờ

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2018
 : 30/07/2018
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền thưởng
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền thưởng

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất