Đang xử lý

 Việc làm  /  Đồng Nai /  Quản lý chất lượng (QA/QC) /  TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN QC tại Đồng Nai - Surint Omya (viet Nam)

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN QC tại Đồng Nai - Surint Omya (viet Nam)

8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Quản lý chất lượng nguyên liệu đá vôi trắng và sản phẩm bột đá vôi trắng CaCO3,
  • Báo cáo chất lượng thành phẩm và nguyên liệu hàng ngày, nhập, lưu hồ sơ chất lượng, tổng hợp báo cáo chất lượng, đánh giá ổn định chất lượng cả nguyên liệu và sản phẩm.
  • Quản lý các công cụ, dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm. 
  • Đảm bảo công tác vệ sinh trong phòng và các thiết bị phòng thí nghiệm.
Công Ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) - Nhà máy Đồng Nai Công Ty TNHH Surint Omya (Viet Nam) - Nhà máy Đồng Nai
  12-14 triệu VNĐ
 03/07/2024
  10-15 triệu VNĐ
 03/07/2024

QA/QC staff- 14mil

12-14 triệu VNĐ
03/07/2024
  12-14 triệu VNĐ
 03/07/2024
  11-13 triệu VNĐ
 03/07/2024
  11-13 triệu VNĐ
 03/07/2024