Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Bắc Giang /  Xây dựng /  TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM tại Bắc Giang - Xd Tm Xnk Phú An
Việc tại nhà:
 • Dương Phương Thảo
 • 20 - 99 người
 • Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • Bắc Giang
Liên hệ:
Dương Phương Thảo
Loại hình:
Cá nhân
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Bắc Giang
Địa chỉ:
Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM tại Bắc Giang - Xd Tm Xnk Phú An

10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Giám sát kỹ thuật hiện trường

  Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ phát sinh (Nếu có)
  Bóc tách khối lượng thực hiện, kiểm soát chất lượng, sản lượng của tổ đội, thầu phụ
  Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
  6-12 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  10-25 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-30 triệu VNĐ
 09/10/2022