Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Tổ chức sự kiện /  TUYỂN DỤNG IDEA EVENT tại Hà Nội - Sự Kiện đỏ
Việc tại nhà:
 • Phong HCNS
 • 20 - 99 người
 • 440 Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
 • Hà Nội
Liên hệ:
Phong HCNS
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
440 Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

TUYỂN DỤNG IDEA EVENT tại Hà Nội - Sự Kiện đỏ

7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
1,000,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Tham gia đề xuất ý tưởng, concept, chủ đề, kế hoạch, kịch bản cho sự kiện
  - Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện (proposal) theo định hướng và kết quả của buổi họp brainstorming
  - Xây dựng kịch bản chi tiết, kịch bản MC
  - Xây dựng nội dung yêu cầu thiết kế các hạng mục để phục vụ cho sự kiện
  - Liên hệ các đối tác, MC, Brand nhạc, nhân sự biểu diễn
  7-12 triệu VNĐ
 09/10/2022

Account Manager

18-20 triệu VNĐ
09/10/2022
  18-20 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-10 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7-15 triệu VNĐ
 09/10/2022