Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Lao động phổ thông /  TUYỂN DỤNG 2 CHỊ CHĂM SÓC TRẺ VÀ GIÚP VIỆC NHÀ tại TPHCM - Một Chăm Sóc Trẻ Một Và Giúp Việc Nhà Gia đình Riêng
Việc tại nhà:
  • Thành Tâm
  • Cá nhân
  • 0 - 9 người
  • TPHCM
  • 998/9 quang trung
Liên hệ:
Thành Tâm
Loại hình:
Cá nhân
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
998/9 quang trung

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 500 ngàn VNĐ
  TPHCM
  5-7.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1 triệu VNĐ

TUYỂN DỤNG 2 CHỊ CHĂM SÓC TRẺ VÀ GIÚP VIỆC NHÀ tại TPHCM - Một Chăm Sóc Trẻ Một Và Giúp Việc Nhà Gia đình Riêng

10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 500 ngàn VNĐ
  TPHCM
  5-7.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 1 triệu VNĐ