Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Bảo hiểm /  VIỆC LÀM TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN KINH DOANH tại TPHCM - Chubb Vn Chi Nhánh Hcm
Việc tại nhà:
 • Cao Tường Ân
 • 1000 - 4999 người
 • Quận 1
 • TPHCM
Liên hệ:
Cao Tường Ân
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
1000 - 4999 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Quận 1

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN KINH DOANH tại TPHCM - Chubb Vn Chi Nhánh Hcm

7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
500,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  - Đốc thúc việc gửi chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý của các quản lý kinh doanh.

  - Tham gia tuyển dụng nhân sự cho bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh Doanh.

  - Thông báo, sắp xếp lịch hẹn, lịch phỏng vấn cho Quản Lý;

  - Hỗ trợ, giải quyết những vấn đề, thắc mắc cho nhân viên, ứng viên của Đội ngũ kinh doanh.

  - Hoàn tất hồ sơ, thủ tục cho nhân viên theo yêu cầu của cấp trên.

  - Tổng hợp kế hoạch làm việc tháng và kết quả làm việc khu vực kinh doanh

  - Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cần thiết theo yêu cầu.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao phó.
  15-26 triệu VNĐ
 09/10/2022
  2-3 triệu VNĐ
 09/10/2022
  15-40 triệu VNĐ
 09/10/2022

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

100-150 triệu VNĐ
06/11/2022
  100-150 triệu VNĐ
 06/11/2022
  6-10 triệu VNĐ
 09/10/2022