Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Luật / Pháp lý /  VIỆC LÀM THỰC TẬP SINH LUẬT KHỐI ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP tại Hà Nội - Naci Law

VIỆC LÀM THỰC TẬP SINH LUẬT KHỐI ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP tại Hà Nội - Naci Law

1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Hỗ trợ các công việc liên quan đến lĩnh vực Đầu tư - Doanh nghiệp.
  • Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ để thực hiện các thủ tục pháp lý cho khách hàng tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Hỗ trợ chuyên viên của công ty thực hiện các công việc hành chính và pháp lý khác theo sự hướng dẫn.
  • Đưa ra ý kiến pháp lý về vụ việc khi được phân công.
(Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)
NaciLaw là công ty chuyên sâu về pháp luật cho Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung cấp giải pháp pháp lý toàn diện để Doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật an toàn, giúp Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát triển và bảo vệ các tài sản vô hình. NaciLaw là công ty chuyên sâu về pháp luật cho Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung cấp giải pháp pháp lý toàn diện để Doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật an toàn, giúp Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát triển và bảo vệ các tài sản vô hình.
  25-46 triệu VNĐ
 18/06/2024
  18-25 triệu VNĐ
 24/06/2024
  12-15 triệu VNĐ
 01/07/2024
  12-20 triệu VNĐ
 30/06/2024
  6-12 triệu VNĐ
 24/06/2024