Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Kinh doanh/ Điều hành /  VIỆC LÀM THỢ SỬA ĐIỆN THOẠI tại TPHCM - Nhà Wacontre Tuyển Dụng 123456
Việc tại nhà:
 • Rubik
 • 0 - 9 người
 • Q.10
 • TPHCM
Liên hệ:
Rubik
Loại hình:
Cá nhân
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Q.10

Công ty liên quan

Tìm kiếm liên quan

VIỆC LÀM THỢ SỬA ĐIỆN THOẠI tại TPHCM - Nhà Wacontre Tuyển Dụng 123456

710,000 - 11,000,000 VNĐ
300,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha Nội dung công việc:
  - Làm hàng ngày tại tiệm điện thoại di động,
  - Được hưởng phúc lợi của công ty, du lịch hàng tháng
  - Môi trường làm việc sôi động phát triển bản thân ha 
  7 triệu VNĐ
 14/06/2023
  16-20 triệu VNĐ
 08/06/2023
  5-10 triệu VNĐ
 08/06/2023
  7-10 triệu VNĐ
 08/06/2023
  10-15 triệu VNĐ
 08/06/2023