Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: (12713)

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 Lương:  4,100,000 - 7,500,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Accountant- Furniture Retailer.

 Lương:  45,000,000 - 57,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Accountant- Furniture Retailer.

 Lương:  45,000,000 - 57,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh BĐS

 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Bán hàng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển tài xế xe jbawngf B2 Và c

 Lương:  15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Người giúp việc/ Tạp vụ

 Lương:  4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên thiết kế

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Chuyên viên Tuyển dụng

 Lương:  8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng