Việc làm Văn Hóa (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

Nhân viên Quản lý mảng Truyền thông giới thiệu văn hóa Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2016
 : 28/12/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2016
 : 31/01/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất