Việc làm (11476)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên vận hành máy dệt

Nhân viên vận hành máy dệt

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2018
 : 31/05/2018
 Lương 6,500,000 - 10,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 10,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên tín dụng

Chuyên Viên tín dụng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/03/2018
 : 28/03/2018
 Lương 1,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kế Toán Kiểm Toán

Nhân viên Kế Toán Kiểm Toán

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp tài xế và nhân viên lơ xe

Tuyển gấp tài xế và nhân viên lơ xe

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/04/2018
 : 16/04/2018
 Lương 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển gấp tài xế nhân viên lơ xe

Tuyển gấp tài xế nhân viên lơ xe

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/04/2018
 : 16/04/2018
 Lương 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển nhân viên nữ bán hàng ,thu ngân

Tuyển nhân viên nữ bán hàng ,thu ngân

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2018
 : 20/04/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN viên NỮ BÁN HÀNG ,THU NGÂN

NHÂN viên NỮ BÁN HÀNG ,THU NGÂN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2018
 : 20/04/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh

Nhân viên Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp (Direct Sales Team Leader)

Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp (Direct Sales Team Leader)

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất