Việc làm Tuyển Dụng (62)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng

Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên Sales Bất Động Sản

Tuyển dụng Nhân viên Sales Bất Động Sản

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/11/2016
 : 16/11/2016
 Lương 5,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái xe Taxi

Tuyển Lái xe Taxi

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Ca chiều)

Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Ca chiều)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Sales - Tuyển dụng nhân viên tư vấn

Sales - Tuyển dụng nhân viên tư vấn

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NV BÁN HÀNG tại Tân Bình

TUYỂN NV BÁN HÀNG tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/08/2016
 : 19/08/2016
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HR] - Thực tập sinh nhân sự - 24h Việt Nam

[HR] - Thực tập sinh nhân sự - 24h Việt Nam

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2017
 : 09/03/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[HR] - Trưởng nhóm tuyển dụng - 24h Việt Nam

[HR] - Trưởng nhóm tuyển dụng - 24h Việt Nam

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2016
 : 10/09/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[HR] -Trưởng nhóm nhân sự - Trợ giá 24h VN

[HR] -Trưởng nhóm nhân sự - Trợ giá 24h VN

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/08/2016
 : 05/08/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Bảo hiểm] - Chuyên viên tuyển dụng - AIA

[Bảo hiểm] - Chuyên viên tuyển dụng - AIA

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/08/2016
 : 18/08/2016
 Lương 500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm