ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (15930)

Rạp Phim Lottet cinema Tuyển Nhân Viên Soát Vé, Bán Vé Trong Rạp Phim Kv Hồ Chí Minh

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Rạp Chiếu Phim CGV CJ Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Quầy Nước, Bắp

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Tuyển Nhân Viết Soát Vé, Bán Vé Trong Hệ Thống Rạp Chiếu Phim CGV CJ

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

kế hoạch kinh doanh

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 Lương:  5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Tài chính kế toán

 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Rạp Chiếu Phim CGV CJ Tuyển Nhân Viên Nam Hưỡng Dẫn Khách Ra Vào Phòng Phim

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Rạp Phim CGV CJ Tuyển Nhân Viên Làm Thời Vụ Soát Vé, Bán Vé

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên hành chính chính nhân sự

 Lương:  5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Rạp Chiếu Phim CGV CJ Tuyển Nhân Viên Bán Vé / Soát Vé Kv Hồ Chí Minh

 Lương:  9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ