Việc làm (11384)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
tìm người giúp việc

tìm người giúp việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2019
 : 31/03/2019
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên chăm sóc sức khỏe tp.hcm

nhân viên chăm sóc sức khỏe tp.hcm

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/04/2018
 : 14/04/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên y dược điều dưỡng tp.hcm

nhân viên y dược điều dưỡng tp.hcm

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/04/2018
 : 14/04/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên y tế

nhân viên y tế

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/04/2018
 : 14/04/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn bán hàng tại chỗ

Nhân viên tư vấn bán hàng tại chỗ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/04/2018
 : 18/04/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng tư vấn

Nhân viên văn phòng tư vấn

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/04/2018
 : 18/04/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Lao động phổ thông cần gấp 10 nv

Lao động phổ thông cần gấp 10 nv

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2018
 : 15/04/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên văn phòng tư vấn sản phẩm

Nhân viên văn phòng tư vấn sản phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2018
 : 15/04/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bán hàng

Bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 6,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 6,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Wordpress Developer

Wordpress Developer

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/04/2018
 : 14/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất