Việc làm Tư Vấn (468)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NV BÁN HÀNG, TƯ VẤN KD YẾN SÀO TẠI CÔNG TY- TUYỂN NHANH

NV BÁN HÀNG, TƯ VẤN KD YẾN SÀO TẠI CÔNG TY- TUYỂN NHANH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHỖ - LÀM VIỆC NGAY

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI CHỖ - LÀM VIỆC NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng  tại chỗ thu nhập 2.3 -5.8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập 2.3 -5.8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/02/2018
 : 06/02/2018
 Lương 2,300,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

GIÁM SÁT BÁN HÀNG THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu  nhập 2.2 - 5.5tr/ tháng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 - 5.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn Visa thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 4-6tr/ tháng tại TPHCM

NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 4-6tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên tư vấn chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên tư vấn chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm